Badania instytutu IFOP

Badania

Badanie Instytutu IFOP* dotyczące metody i diety Dukana: ** badanie zachowań i opinii osób, u których nastąpiła stabilizacja wagi

IFOP, znany, niezależny Francuski Instytut Badania Opinii Publicznej, przeprowadził badanie wsród osób korzystających ze strony coachingowej regime.Dukan.com, znajdujących się w chwili przeprowadzania badania w 4 fazie procesu odchudzania, to znaczy: w fazie ostatecznej stabilizacji. Wszyscy respondenci uczestniczyli w procesie odchudzania metodą Dukana, w trybie spersonalizowanego i interaktywnego coachingu internetowego, przestrzegając zaleceń i wypełniając codziennie sprawozdanie dotyczące diety.
Z 2934 osób, z którymi skontaktowano się między 17 a 27 grudnia 2010 r., 1525 wyraziło zgodę na uczestnictwo w badaniu, wypełniając ankietę online.

Cele badania

Celem badania było zebranie danych dotyczących zachowań i opinii uczestników procesu odchudzania metodą Dunkana, korzystających ze strony coachingowej regime.Dukan.com, z fazy stabilizacji, oraz poznanie faktów dotyczących tej diety i skonfrontowanie ich z ogólną krytyką diet odchudzających.

Wyniki badania

1 / *** Osiągnięcie właściwej wagi przez 8 osób na 10

Osiągniecie właściwej wagi następowało średnio po 2,4 miesiącach diety (faza ataku i faza naprzemienna). Waga utracona podczas pierwszych dwóch faz to średnio 7,1 kg. 79% osób po osiągnięciu właściwej dla siebie masy ciała uzyskało stabilną wagę średnio w ciągu 6,9 miesięcy.

Zdaniem Pierre’a DUKANA:

Uzyskanie stabilnej wagi przez 79% osób to nowość, zaprzecza to wszystkim poprzednim statystykom, w szczególnosci badaniom wykonanym przez ANSES, które wykazały dokładną tendencję odwrotną: 80% osób nie udało się utrzymać właściwej wagi****.
Średnia długość trwania diety odchudzającej jest krótka (2,4 miesięcy). Przy tak krótkim stosowaniu
diety
nie można mówić o wystąpieniu niedoboru witamin i mikroelementów.

2 / Wysoki poziom satysfakcji, wiele rekomendacji, skrupulatne przestrzeganie stosowania dwóch kluczowych elementów fazy stabilizacji.

98% osób, które uzyskały własciwą wagę jest ogólnie ZADOWOLONYCH z metody Dukana, 70% jest bardzo zadowolonych.
92% uczestników juz poleciło tę metodę osobom w swoim towarzystwie, 91% będzie nadal ją polecać.
Faza definitywnej stabilizacji dla 80% uczestników była ŁATWA, a 76% osób twierdzi, że bez trudu utrzymają ją przez dłuższy okres. Podczas tej fazy 98% respondentów kontynuowało przestrzeganie Proteinowych Czwartków, a 96% nadal spożywało otręby owsiane – czyli stosowało się do dwóch kluczowych elementów tej fazy, niepodlegających dyskusji i zalecanych do końca życia.

Zdaniem Pierre’a DUKANA:

98% osób ogólnie zadowolonych z tej metody odchudzania oraz 80%, dla których faza stabilizacji wagi była łatwa, to wyjątkowy wynik. Co więcej, 97% osób włączyło do swojego trybu życia zalecane przeze mnie dwa kluczowe element fazy stabilizacji, pokazując w ten sposób, że przywiązuje strategiczną wagę do czegoś, czego nigdy wcześniej nie robiło – czyli do stabilizacji wagi. Badanie potwierdza, że metoda Dukana opiera się całkowicie na zaufaniu uczestników, co dodatkowo poświadczają liczby rekomendacji:
92% osób już poleciło moją metodę innym, 91% poleci ją w przyszłości.

Wyjątkowo przychylna opinia lekarzy:

53% badanych rozmawiało z lekarzem przed, w trakcie lub po odchudzaniu. Wsród 50% respondentów, którzy rozmawiali z lekarzem w trakcie lub po odchudzaniu, opinia lekarza była przychylna w 68%, a neutralna w 24%. Co więcej, opinia lekarzy przedstawiona przed lub w trakcie odchudzania / po odchudzaniu (18% respondentów), jest zdecydowanie przychylna i wzrasta znacząco od 77% przed odchudzaniem do 84% w trakcie i po odchudzaniu.

Zdaniem Pierre’a DUKANA:

Wbrew powszechnemu przekonaniu, co druga osoba stosujaca dietę Dukana rozmawiała o diecie ze swoim lekarzem. Dla 92% reakcja lekarza była pozytywna, z czego w dla 68% opinia lekarza była przychylna, dla 24% neutralna, co wskazuje na zdrowy rozsadek pacjentów i pozytywne nastawienie lekarzy do mojej metody. Podbudowany takimi pozytywnymi ocenami zamierzam zaproponować lekarzom we Francji, by znów w ramach swoich obowiazków zajęli się problemem nadwagi. Dziś na 300 dietetyków we Francji przypada 20 milionów osób z nadwagą. Ponowne zainteresowanie 200 000 lekarzy francuskich tematem otyłości, połączone z takimi masowymi działaniami jak wydanie Podręcznika o diecie lub coaching przez internet, mogą, moim zdaniem przyczynić się do walki z nadwagą.

4 / Lepsze wyniki badań lekarskich

55% respondentów zrobiło sobie badania lekarskie przed lub po diecie. Co czwarta osoba zrobiła badania przed i po diecie.

53% badań lekarskich wykonanych po diecie wskazało poprawę stanu zdrowia, 39% nie wykazało zmian, a 6% wskazywało na pogorszenie.

Wyniki badań poziomu lipidów (cholesterol, trójglicerydy) w 88% poprawiły się lub były bez zmian (z czego 51% to poprawa).

Wyniki badań poziomu glukozy / hemoglobiny glikowanej wskazywały 92% przypadków poprawy lub były bez zmian
(z czego 38% to poprawa).

Wyniki badań wątroby poprawiły się w 17% przypadków (u 57% wyniki były bez zmian, 26% osób nie wiedziało czy miały lepsze, czy gorsze wyniki).

Wyniki analizy moczu poprawiły się, były bez zmian, lub badania nie były robione w 97% przypadków, pogorszyły się u 3% osób.

Zdaniem Pierre’a DUKANA:

Lekarze wykazali zainteresowanie całym procesem odchudzania i byli przy nim obecni, poniewaz 55% respondentów skorzystało z badań lekarskich. Ten bilans potwierdza ogół korzyści zdrowotnych, jakie zapewnia moja metoda i moja dieta. Wyniki te są nawet bardziej wiarygodne, ponieważ zostały zebrane przez samych respondentów. Powyższe rezultaty kompletnie zaprzeczają wynikom badania przeprowadzonego przez ANSES, w którym oceniano 15 róznych rodzajów diet.

W przeciwieństwie do obaw niektórych osób, moja metoda nie tylko nie powoduje wzrostu lipidów (cholesterolu i trójglicerydów), ale poprawia ich poziom u ponad 50% osób, u których nastapiła stabilizacja wagi. Kolejny, bardzo interesujący fakt dotyczy wyników analizy moczu, które u większości respondentów się nie zmieniły, a nawet u 11% pacjentów nastapiła poprawa. Wszystko przemawia za tym, by udostępnić tę metodę szerokiej publiczności oraz poinformować o niej i zainteresować nią lekarzy, by znów włączyli problem nadwagi w zakres swoich obowiazków. Widzę dwa sposoby zaangażowania lekarzy do walki z nadwagą: poprzez asystowanie pacjentom, którzy z własnej inicjatywy zdecydowali się zastosować moją metodę odchudzania, lub odradzenie jej tym, którzy jej nie potrzebują, przy wykonywaniu badań klinicznych i lekarskich od początku trwania diety; lub poprzez uczestniczenie w organizowanych przeze mnie seminariach, które mają na celu przekazanie lekarzom wystarczającej wiedzy i zapewnienie im możliwości samodzielnego prowadzenia własnych pacjentów.

Badanie Instytutu IFOP, przeprowadzone na dużej ilości osób (1525 osób, które zastosowały już dietę Dukana dzięki stronie régimeDukan.com, a które znajdowały się w fazie stabilizacji) pokazuje, że osiągnieta utrata wagi została utrwalona w 79% przypadków w czasie 6,9 miesięcy.<

98% osób jest zadowolonych z wyników diety metodą Dukana, 80% uznało ją za łatwą, 92% już poleciło metodę innym, a 91% poleci ją innym w przyszłości.

53% ankietowanych rozmawiało z lekarzem przed, w trakcie lub po diecie. Wsród tych, którzy radzili się lekarzy przed lub w trakcie odchudzania / po odchudzaniu (18% respondentów), opinia jest zdecydowanie przychylna i wzrasta znacząco od 77% przed odchudzaniem do 84% w trakcie i po odchudzaniu.

25% respondentów zrobiło badania lekarskie przed dietą i po niej.

U 9 z 10 osób (92%) wyniki badań lekarskich poprawiły się lub pozostały bez zmian. 40% respondentów wykonało badania lekarskie przed dietą, a 40% po niej.

Zdaniem Pierre’a DUKANA:

Powyższe wyniki wskazuja na to, że metoda Dukana pozwala uzyskać oczekiwane rezultaty u większości uczestników w fazie stabilizacji i korzystających z codziennego coachingu przez internet. Wyniki te pokazują bezprecedensowy poziom stabilizacji i brak skutków ubocznych, widoczny w przeprowadzonych badaniach lekarskich, gdzie u zdecydowanej większości badanych odnotowano poprawę lub brak zmiany na gorsze.

U 79% odchudzających się nastapiła stabilizacja, co kontrastuje z ogólem wyników badań uzyskanych od momentu, kiedy zaczęto prowadzić statystyki dotyczące nadwagi. Niedawne badanie wielu metod odchudzania, przeprowadzone przez Anses wskazuje na 20% przypadków stabilizacji wagi. Badanie metody Dukana wykonane przez IFOP wskazuje na prawie 80%.

Takie wyniki stosowania metody Dukana (utrata masy ciała i stabilizacja wagi) zostały osiągnięte przy wykorzystaniu coachingu przez Internet, który umożliwia przeprowadzenie procesu odchudzania dla większej liczbie osób. Ten sposób otwiera nowe perspektywy i możliwości odchudzania na większą skalę, odpowiednie dla wyzwań dzisiejszego świata.

* Źródło: Badanie Instytutu IFOP – Bilans osób, u których nastapiła stabilizacja masy ciała.

Badanie przeprowadzone online w dniach 17-27 grudnia 2010 r., za pośrednictwem ankiety przesyłanej przez e-mail, na osobach w fazie stabilizacji, korzystających ze strony régimeDukan.com.
Badanie wykonano na 1525 respondentów.

** Metoda Dukana opiera się na wykorzystaniu 100 produktów żywnościowych – 72 produktów bogatych w białka i 28 warzyw. Można korzystać z tych 100 produktów do woli. Dieta jest podzielona na cztery fazy: 2 prowadzące do utraty wagi, 2 – do stabilizacji wagi ciała.

1-W fazie ataku korzystamy tylko z 72 produktów żywnosciowych, bogatych w białko. Faza jest krótka: 2-7 dni – i błyskawiczna: utrata wagi od 1,5 do 4 kg + 20 minut marszu i 1,5 łyżki otrębów owsianych.

2-Faza naprzemienna: do 72 już dozwolonych produktów żywnościowych dołączamy 28 warzyw, dieta postępuje w tempie 1 kg na tydzień, aż do osiągnięcia właściwej wagi + 20 minut marszu i 2 łyżki otrębów owsianych.

3-Faza utrwalania. Zachowujemy pierwszych 100 produktów żywnościowych, z których można korzystać do woli, dodajemy 2 owoce, 2 kromki chleba, 40 g sera dziennie i dwie porcje produktów skrobiowych oraz dwie królewskie uczty dwa razy w tygodniu + 25 minut marszu i 2,5 łyżki otrębów owsianych. Dieta trwa 10 dni za na każdy zrzucony kilogram.

4-Faza stabilizacji, która pozwala na wszystkie produkty żywnościowe, przy zachowaniu bazy pokarmowej z fazy utrwalania. Trzeba przestrzegać 3 prostych, konkretnych, wyjątkowo skutecznych, mało dokuczliwych i nie podlegających dyskusji zasad: Czwartek Proteinowy, rezygnacja z windy i 3 łyżki otrebów owsianych + 20 minut marszu.

*** Właściwa waga: waga właściwa to autorski wskaźnik w metodzie Dukana, w którym przy obliczaniu indywidualnej wagi bierze się pod uwage zestawienie róznych parametrów, umożliwiających nie tylko osiągniecie tej wagi, ale również jej utrzymanie (11 parametrów, w tym płeć, wiek, waga maksymalna i minimalna waga, dziedziczność, typ kości, liczba ciąż, waga pożądana, średnia waga najdłużej utrzymująca się, konieczność utraty wagi). Te parametry nie tylko umożliwiają osiągnięcie odpowiedniej wagi, ale równiez zakładają jej utrzymanie.
**** Według raportu badania przeprowadzonego przez Anses w listopadzie 2010 r.,
80% badanych przybiera na wadze po upływie roku od ukończenia diety.
(zródło: Materialy prasowe – str. 12)

O Adam Kwiatkowski 120 artykułów
Hej! Jestem Adam. Sport i kalistenika to moje życie, a poranny bieg to moja codzienność. Interesuję się zdrowym odżywianiem i eksperymentuję z dietami, zwłaszcza białkowymi i niskowęglowodanowymi. Na tej stronie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniami. Aha, jeśli słyszysz szczekanie - to moje dwa owczarki niemieckie. Zapraszam do odkrywania tajników zdrowego stylu życia razem ze mną!